Hui-ling, Jin, Ru-zhi Zhang, Lei Zhou, Cong-jun Jiang, & Wen-yuan Zhu. " Incontinentia pigmenti associated to unilateral complete cleft lip in a neonatal boy.." European Journal of Pediatric Dermatology [Online], 22.2 (2012): 123-126. Web. 30 Nov. 2021