Hui-ling Jin, Ru-zhi Zhang, Lei Zhou, Cong-jun Jiang, Wen-yuan Zhu 2012. Incontinentia pigmenti associated to unilateral complete cleft lip in a neonatal boy. Eur. J. Pediat. Dermatol. 22 (2): 123-126.
Retrieved from https://www.ejpd.com/journal/index.php/EJPD/article/view/844