Bonifazi, E. “Alopecia areata/Loose Anagen Syndrome.”. European Journal of Pediatric Dermatology, vol. 32, no. 2, June 2022, pp. 68-9, doi:10.26326/2281-9649.32.2.2348.