[1]
Bonifazi, E. 2022. Loose anagen hair syndrome, type b. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 3 (Sep. 2022), 190-2. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2398.