[1]
Pinto Ribeiro, A., Romiti, R., Rivitti Machado, M., Belda, W. and Prado Oliveira, Z. 1997. LEOPARD syndrome. European Journal of Pediatric Dermatology. 7, 3 (Sep. 1997), 163-6.